vrijdag 29 januari 2010

Sneeuw schuiven

Het dilemma........
Je hebt een mooie ijsbaan, vorst en een pak sneeuw die de ijsaangroei verhinderd.
De sneeuw moet er af. Het was een gok.......

bron:
http://www.anjumfoto.nl/album/Ijsveegmachine%20zakt%20door%20het%20ijs/album/index.html

vrijdag 8 januari 2010

IJsvereniging Anjum

Tegenover het station stond vroeger een rijtje huizen. Deze zijn ongeveer tegelijk gebouwd met de aanleg van het station. Inmiddels zijn deze gesloopt en heeft de IJsvereniging Anjum daar een plek gevonden. Afgelopen zomer maakte ik deze foto:Of de ijsbaan open is durf ik niet te zeggen, in iedergeval niet gemeld op de site van de KNSB


foto: FredWard.nl

Nog even de facts van schaatsen in Anjum:

IJsvereniging Anjum

Voorzitter: dhr. G. Haaima
2e Voorzitter: dhr. A. Bandstra
Secretaris: mevr. H. van Dijk
Penningmeester dhr. G. Boersma
Bestuursleden:
dhr. K. Zijlstra
dhr. J. Koree
dhr. W. Douma
dhr. J.P. Hovinga
dhr. T.M. Kempenaar

Inlichtingen:
G. Haaima
Hearrewei 5
9133 MS Anjum
Tel: 0519 - 321 832

Aantal leden: 395
Opgericht: 12 febr 1929
Contributie: 6 euro per jaar

IJsvereniging is opgericht in 1929 in samenwerking met de IJsclub (één was vrijzinnig en de andere christelijk)
Deze twee zijn gefuseerd in 1976. Op 12 februari 1986 is de huidige ijsbaan geopend, tot stand gekomen in samenwerking met de ruilverkaveling, gemeente en staatsbosbeheer. Opp. 1,6 hectare.
De statuten zijn voor het laatst herzien op 24-03-1999
De huidige ijsbaan is één van de weinige ijsbanen in Dongeradeel die de officiele wedstrijdmaten heeft.